Địa chỉ: Số 06 – Ngõ 56 – Đường Phan Công Tích – P.Hưng Dũng – Tp Vinh

Tel: + 84 (238) 8 722 999 – 0919562878

Email: nangmai.vinh@gmail.com